UPC
Vytvoření vizuálního stylu pro UPC business. Cílem bylo vytvořit jednotný styl jak pro ATL komunikaci, tak pro BTL aktivity.
1
2
3